سرویس: فرهنگی

به دولت اهل گفت وگو رای دهیم

به دولت اهل گفت وگو رای دهیم

0
سیدصادق موسوی دبیر سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد

سیدصادق موسوی دبیر سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد

0
دعوت مردم به اهل تهران شدن

دعوت مردم به اهل تهران شدن

0
عندلیبی و مولانا در راه وحدت

عندلیبی و مولانا در راه وحدت

0
جشنواره جهانی محل تلاقی برای تمام اندیشه‌های متفاوت در چهارگوشه جهان است

جشنواره جهانی محل تلاقی برای تمام اندیشه‌های متفاوت در چهارگوشه جهان است

0